Клуб „Изработване на презентации и клипчета” – 3 „Г” клас

Клуб „Изработване на презентации и клипчета” – 3 „Г” клас
През учебната 2013/2014 г. работи клуб „Изработване на презентации и клипчета” сформиран от ученици от 3 „Г” клас с ръководител Марияна Колева. Участниците в клуба работиха с голямо желание и интерес с програмите Рower Point и Picasa. С лекота усвоиха основните инструменти за съдаване на компютърна [...]

Клуб „Работа с Photoshop” – 5 „А” клас

Клуб „Работа с Photoshop” – 5 „А” клас
През учебната 2013/2014 г. работи клуб „Работа с Photoshop”, сформиран от ученици от 5 „А” клас с ръководител Марияна Колева. Участниците в клуба работиха с голямо желание и интерес с програмата Photoshop,като с  лекота усвоиха основните инструменти за съдаване, рисуване и редактиране на текст и изибражения.
В края на [...]

Ателие „Творчеството на боичките“

Ателие „Творчеството на боичките“
Учениците  от ателие „Творчеството на боичките“ с ръководител Наталия Георгиева през цялата 2013/2014 учебна година работиха върху изграждане и усъвършенстване на изобразителните си умения. Запознаха се с различни техники и ги използваха в своите рисунки. Черпиха знания и умения от българското народно творчество и българските обичаи и празници. Учеха се от големите [...]

Славейковски талант

Славейковски талант

Днес, 09. юни 2014 г. в Художествената галерия на  СОУ „П. Р. Славейков” град Добрич – ученикът Марин Тошков Тодоров от 7 А клас откри ИЗЛОЖБА- ЖИВОПИС – „Моята професия”. Мечтите във рисунки като ветеринарен лекар ученика иска да превърне в действителност.
Да пожелаем на младия „Славейковец” сбъдване на мечтите му.

Ръководството на училището, учителстката колегия [...]

Клуб “Приказен свят”- 2 В клас

Клуб  “Приказен свят”- 2 В клас

В клуб „Приказен свят” при  2 в клас участваха 12 ученици. Децата се включиха с огромно желание в занятията, защото дейностите бяха интересни и разнообразни. Запознаха се с творчеството на български и чужди автори на приказки, басни, разкази за деца. Учениците се стремяха  да четат гладко и изразително, вживяваха се [...]

Powered by WordPress | For Free T-Mobile Phones visit www.BestInCellPhones.com | Thanks to iCellPhoneDeals.com, MMORPG Games and Fat burning furnace review